Záznamy 1..10 z 24
pro vyhledávací výraz "A=EDUCATION-TRAINING"

Jak rozumět celoživotnímu učení. Vychová, Helena
Monthly Labour Market Update: CZECH REPUBLIC - December 2004. Investment Incentives as a Policy for Economic Growth and Employment: Approach of the Government and Views of the Opposition. Sirovátka, Tomáš
Problematika zaměstnanosti starších osob v kontextu českého trhu práce. Kotíková, Jaromíra
Úloha politiky zaměstnanosti a služeb zaměstnanosti ve státní vzdělávací politice. : Stručná zpráva. Karpíšek, Zdeněk; a kol.
Právní ochrana nízkokvalifikovaných pracovníků. Bičáková, Olga
Romové v České republice. Horáková, Milada
Opatření politiky zaměstnanosti při další realizaci strukturálních přeměn ekonomiky. Kotrusová, Miriam; a kol.
Measuring satisfaction with key elements of working life. Doleželová, Hana - Svobodová, Lenka
Rekvalifikace zaměstnanců v roce 2009. Bičáková, Olga
Osoby se zdravotním postižením vyžadují zvýšenou ochranu na trhu práce. Bičáková, Olga

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT