Záznamy 1..10 z 45
pro vyhledávací výraz "A=ELDERLY"

Sociální služby ve světle připravovaných reforem (1). Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Začlenění seniorů v sociální struktuře soudobé společnosti. Červenková, Anna - Kotýnková, Magdalena
Výše nákladů v ústavech sociální péče v závislosti na typu zřizovatele. Průša, Ladislav
Struktura neinvestičních výdajů v rezidenčních zařízeních v r.2001. Průša, Ladislav
Postavení nestátních neziskových organizací při poskytování veřejných služeb. Průša, Ladislav
Stáří v populárně naučné literatuře - interpretativní analýza. Vidovićová, Lucie
Čeští senioři včera, dnes a zítra. Rabušic, Ladislav - Vohralíková, Lenka
Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření. Kuchařová, Věra
Komplexní analýza sociálně ekonomických podmínek života ve stáří. Kuchařová, Věra
Věková diskriminace - ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblas-tech s důrazem na pracovní trh. Vidovićová, Lucie - Rabušic, Ladislav

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT