Záznamy 1..10 z 14
pro vyhledávací výraz "A=ELDERLY / AGED"

Přístup k bydlení sociálně ohrožených skupin obyvatel. Obadalová, Miroslava
Jak zajistit péči o potřebné. Lisá, Helena
Ošetřovatelská a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. Jeřábková, Věra - Průša, Ladislav
Počty a kvalifikační struktura pracovníků vybraných typů sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Bareš, Pavel
Dotace ze státního rozpočtu jako klíčový důvod stagnace sociálních služeb aneb tristní výsledky 1. kola dotačního řízení pro r.2011. Průša, Ladislav
První kolo dotačního řízení pro rok 2011 v grafech. Vlastní zpracování na základě interních údajů MPSV. Průša, Ladislav
Determinanty efektivního systému financování a poskytování dlouhodobé péče. Průša, Ladislav
Partnerství, rodina a mezigenerační vztahy v české společnosti. Vyd. 1. Kuchařová, Věra; eds. - Šťastná, Anna
Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace. 1. vyd. Průša, Ladislav - Horecký, Jiří
Důsledky stárnutí populace na potřebu sociáních služeb na území správního obvodu Písku jako obce s rozšířenou působností. Průša, Ladislav

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT