Záznamy 1..10 z 23
pro vyhledávací výraz "A=EMPLOYMENT OF DISABLED PEOPLE"

Integrace zdravotně postižených na pracovní trh. Rákoczyová, Miroslava
Analýza systému podpory zaměstnavatelů k zaměstnávání zdravotně postižených občanů. : Závěrečná zpráva. Kotíková, Jaromíra
Analýza systému podpory zaměstnavatelů k zaměstnávání zdravotně postižených občanů.Příloha 1. Karpíšek, Zdeněk
Analýza systému podpory zaměstnavatelů k zaměstnávání zdravotně postižených občanů.Příloha 2. Kotíková, Jaromíra - Filipová, Martina
Analýza systému podpory zaměstnavatelů k zaměstnávání zdravotně postižených občanů.Příloha 3. Karpíšek, Zdeněk
Ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob se zdravotním postižením a návrh opatření na zvýšení jejich zaměstnanosti. : 1. Souhrnná stručná zpráva. Karpíšek, Zdeněk
Ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob se zdravotním postižením a návrh opatření na zvýšení jejich zaměstnanosti. : 2. Podrobná zpráva. Karpíšek, Zdeněk; a kol.
Ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob se zdravotním postižením a návrh opatření na zvýšení jejich zaměstnanosti. : 3. Přílohy. Karpíšek, Zdeněk; a kol.
Novelizace zákona o zaměstnanosti. Bičáková, Olga
Průvodce novelou zákona o zaměstnanosti. Bičáková, Olga

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT