Záznamy 1..10 z 13
pro vyhledávací výraz "A=EMPLOYMENT OF WOMEN"

Rovnost příležitostí žen a mužů na trhu práce. Kuchařová, Věra - Zamykalová, Lenka
Aktuální otázky postavení žen v ČR. Kuchařová, Věra - Zamykalová, Lenka
Women and Employment. Kuchařová, Věra
Práce a zaměstnání - vliv na postavení žen ve společnosti. Kuchařová, Věra
Analýza trhu práce České republiky z pohledu problematiky genderu se zaměřením na popis stavu a struktury zaměstnanosti žen v managementu. Dílčí studie. Krause, Danica
Gender v managementu: kvalitativní výzkum podmínek a nerovností v ČR. Fischlová, Drahomíra - Křížková, Alena - Dudová, Radka
Rodičovská práce nebo rodičovská dovolená? Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna
Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej
Spolupráce úřadů práce a zaměstnavatelů při realizaci státní politiky zaměstnanosti v období hospodářské recese. Bičáková, Olga
Work-life Balance: Societal and Private Influences. Kuchařová, Věra

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT