Záznamy 1..10 z 15
pro vyhledávací výraz "A=EMPLOYMENT SERVICES"

Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovně profesního poradenství při zprostředkování zaměstnání. : 3. etapa. Souhrnná zpráva. Kotíková, Jaromíra; a kol.
Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovně profesního poradenství při zprostředkování zaměstnání. 3. etapa. Příloha I. Kotíková, Jaromíra; a kol.
Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovně profesního poradenství při zprostředkování zaměstnání. 3. etapa. Příloha II.. - Studie expertů vybraných úřadů práce. Kotíková, Jaromíra; a kol.
Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v zemích EU. Winkler, Jiří - Horák, Pavel - Žižlavský, Martin
Monthly Update November 2003. Experimenting with Individual Action Plans in the Czech Republic. Sirovátka, Tomáš
Dopady restrukturalizace na zaměstnanost a jejich řešení v zemích EU. Kotrusová, Miriam
Služby zaměstnanosti pro klienty-starobní důchodce v zemích EU a vybrané problémy v kontextu ČR. Suchomelová, Mirjam - Vidovićová, Lucie
Reforma politiky zaměstnanosti v Německu. Kotrusová, Miriam
Optimalizace organizační struktury a řídících funkcí služeb zaměstnanosti. Vylítová, Markéta; a kol.
Úloha politiky zaměstnanosti a služeb zaměstnanosti ve státní vzdělávací politice. : Stručná zpráva. Karpíšek, Zdeněk; a kol.

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT