Záznamy 1..10 z 13
pro vyhledávací výraz "A=EQUALITY"

Analýza rozdílů ve výši pracovních příjmů mužů a žen, navržení modelového postupu zjišťování podílu diskriminace. Fischlová, Drahomíra
Analýza rozdílů ve výši pracovních příjmů mužů a žen. Fischlová, Drahomíra
Aktuální otázky postavení žen v ČR. Kuchařová, Věra - Zamykalová, Lenka
Women and Employment. Kuchařová, Věra
Práce a zaměstnání - vliv na postavení žen ve společnosti. Kuchařová, Věra
Spolupráce úřadů práce a zaměstnavatelů při realizaci státní politiky zaměstnanosti v období hospodářské recese. Bičáková, Olga
Podle právních předpokladů jsou rovné příležitostí pro muže a ženy v ČR na velmi dobré úrovni. Fischlová, Drahomíra - Suchomelová, Mirjam
Existuje genderová rovnost v managementu v ČR? Zajíčková, Drahomíra
Ženy jako manažerky. Krause, Danica - Fischlová, Drahomíra
Analysis of Differences in the Wages of Men and Women Proposal of a Model Procedure for Determining the Proportion of Discrimination. Fischlová, Drahomíra

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT