Záznamy 1..10 z 29
pro vyhledávací výraz "A=EUROPEAN INTEGRATION"

Důsledky vstupu ČR do EU na vztahy s Rakouskem se zaměřením na zaměstnanost, trh práce a migraci. Sociálně-ekonomická charakteristika příhraničních českých krajů a rakouských regionů. Analytická část - svazek 4. Baštýř, Ivo; a kol. - Fischlová, Drahomíra; - ... [a i.]
Základní aspekty pohybu výdělků v období vstupu České republiky do Evropské unie. : Průběžná zpráva - shrnutí analýz. Baštýř, Ivo - Vlach, Jan
Mezinárodní migrace a migrace cizí pracovní síly. Horáková, Milada
Hledání sociální politiky EU. Kotýnková, Magdalena
Národní akční plány boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Kotýnková, Magdalena
Harmonizace dat o zaměstnanosti v ČR. Kux, Jaroslav
Česká sociální politika při vstupu do EU: Vstup ČR do Evropské unie a sociální jistoty občanů. Průša, Ladislav
Migrační potenciál českého obyvatelstva v procesu evropské integrace. Vavrečková, Jana
Úspěšná prezentace výzkumu pracovní migrace. Vavrečková, Jana
Evropská vzdělávací politika / program, principy a cíle. Vychová, Helena - Brdek, Miroslav

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT