Záznamy 1..10 z 12
pro vyhledávací výraz "A=EVALUATION"

Věda, evaluace a sociální politika. Winkler, Jiří - Sirovátka, Tomáš
Programy aktivní politiky zaměstnanosti v ČR v roce 2005: Hodnocení efektů na nezaměstnanost v roce 2006. Sirovátka, Tomáš - Kulhavý, Václav
Hledání příkladů dobré praxe: programy financované z Evropského sociálního fondu v České republice zaměřené na zlepšení přístupu znevýhodněných skupin na trh práce. Šimíková, Ivana
Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? Horňáček, Josef - Klimplová, Lenka - Pitner, Josef - Vyhlídal, Jiří - Winkler, Jiří - Zelenková, Iveta
Metodika monitorování a vyhodnocování dotačních programů Úřadu vlády ČR zaměřených na integraci romské menšiny. Šimíková, Ivana - Trbola, Robert - Vyhlídal, Jiří
Realizace vybraných programů aktivní politiky zaměstnanosti a hodnocení jejich efektivity a účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017: Dílčí podkladová studie I. Rákoczyová, Miroslava - Kotrusová, Miriam - Horák, Pavel - Kubát, Jan - Marešová, Helena - Schebelle, Danica - Táborská, Marie - Trbola, Robert - Váňová, Jana
Vyhodnocení dopadu a cílenosti programu společensky účelných pracovních míst realizovaného v roce 2017. HORA, Ondřej - SUCHANEC, Miroslav - HORÁKOVÁ, Markéta - MAREŠOVÁ, Helena - TÁBORSKÁ, Marie
Vyhodnocení cílenosti a dopadu programu veřejně prospěšných prací realizovaného v roce 2016. VYHLÍDAL, Jiří - MAREŠOVÁ, Helena - TÁBORSKÁ, Marie - HORÁKOVÁ, Markéta
Analýza obsahu práce - cesta ke spravedlivému hodnocení náročnosti prací ve veřejné správě. ORNSTEIN, Richard
Výsledky v sociální práci a jejich vztah ke kvalitě výkonu sociální práce. HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT