Záznamy 1..10 z 28
pro vyhledávací výraz "A=EXPENDITURE"

Náklady na ústavní sociální péči a služby podporovaného a chráněného bydlení. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Sociální hospitalizace je třeba podstatně lépe zaplatit. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
K problematice sociálních hospitalizací. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Bruthans, Jan
Ekonomie sociálních služeb. Průša, Ladislav
K problematice financování sociálních služeb. Průša, Ladislav
Obce a výdaje na sociální služby v r. 2001. Průša, Ladislav
Výše nákladů v ústavech sociální péče v závislosti na typu zřizovatele. Průša, Ladislav
Obce, města a výdaje na sociální a zdravotní služby v roce 2001. Průša, Ladislav
Možnosti zmírnění důsledků liberalizace nájemného. Průša, Ladislav
Postavení nestátních neziskových organizací při poskytování veřejných služeb. Průša, Ladislav

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT