Záznamy 1..10 z 107
pro vyhledávací výraz "A=FAMILY"

Příjmová diferenciace rodin a domácností, vliv dávek státní sociální podpory na příjmy rodiny (vybrané souvislosti s natalitním chováním). Ettlerová, Sylva
Podpora rodin s dětmi v 90. letech a její možný vývoj. Kotýnková, Magdalena
Sociálně ekonomické souvislosti rodinného chování mladé generace v České republice. Kuchařová, Věra - Tuček, Milan
Aktuální otázky postavení žen v ČR. Kuchařová, Věra - Zamykalová, Lenka
Women and Employment. Kuchařová, Věra
Sociodemografická situace. Kuchařová, Věra - Gjurič, Andrej
Úvahy a náměty k rodinné politice. Kuchařová, Věra
Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I. Matějková, Barbora - Paloncyová, Jana
Změny české rodiny: mladá generace a demografický vývoj. Paloncyová, Jana
Rodina a mladá generace: pohled do tří českých regionů. Paloncyová, Jana

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT