Záznamy 1..10 z 22
pro vyhledávací výraz "A=FERTILITY"

Sociálně ekonomické souvislosti rodinného chování mladé generace v České republice. Kuchařová, Věra - Tuček, Milan
Double Squeeze: Some Reasons for and Consequences of the Present Increase in Marriage Age and Decline in Fertility in the Czech Republic. Možný, Ivo
K některým předpokladům formulace pronatalitní politiky. Rabušic, Ladislav
Možného rodina předvídaná a rodina skutečná. Rabušic, Ladislav
Sociodemografická syntéza podmínek rodinného života v ČR. Ettlerová, Sylva - Kuchařová, Věra - Matějková, Barbora - Paloncyová, Jana
Demografické změny. Kuchařová, Věra
Životní situace vícedětných rodin. Svobodová, Kamila
Děti a plodnost. Šťastná, Anna
Czech Republic: A rapid transformation of fertility and family behaviour after the collapse of state socialism. Sobotka, Tomáš - Šťastná, Anna - Zeman, Kryštof - Hamplová, Dana - Kantorová, Vladimíra
Vybrané souvislosti sňatkového a rodinného chování v ČR v mezinárodním porovnání. Kuchařová, Věra

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT