Záznamy 1..10 z 12
pro vyhledávací výraz "A=FORECASTING"

Zpráva o stavu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanostních potřeb ROA - CERGE v roce 2004. (Vypracováno pro část grantového projektu äSpolečnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzděláváníô.). Michalička, Ludvík - Stupnytskyy, Oleksandr
Participativní metody. Nekolová, Markéta
Metoda Delphi. Nekolová, Markéta
Simulace a hry. Nekolová, Markéta
Scénáře. Nekolová, Markéta
Přesnost populačních prognóz se zaměřením na seniory. Svobodová, Kamila
Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2007 až 2011. Michalička, Ludvík - Kotíková, Jaromíra - Stupnytskyy, Oleksandr
Důsledky stárnutí populace na potřebu sociáních služeb na území správního obvodu Písku jako obce s rozšířenou působností. Průša, Ladislav
Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? Horňáček, Josef - Klimplová, Lenka - Pitner, Josef - Vyhlídal, Jiří - Winkler, Jiří - Zelenková, Iveta
Transformovat domovy pro seniory? Ne, budovat nová zařízení! Průša, Ladislav

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT