Záznamy 1..10 z 11
pro vyhledávací výraz "A=FOSTER CARE"

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie
Mezinárodní srovnání přístupů a forem realizace pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a reintegrace rodiny. Bubleová, Věduna - Kovařík, Jiří - Pazlarová, Hana - Janíčková, Renata
Faktory selhávání pěstounské péče v České republice v pozadí nedávných legislativních změn. Barvíková, Jana
Anketa k pěstounské péči. Barvíková, Jana
Anketa "Ústavní péče o ohrožené děti". Barvíková, Jana
Zpráva o rodině. Kuchařová, Věra - Barvíková, Jana - Höhne, Sylva - Janurová (Peychlová), Kristýna - Nešporová, Olga - Paloncyová, Jana - Svobodová, Kamila - Vidovićová, Lucie
Zmapování ekonomické situace pěstounských rodin a zařízení pro výkon pěstounské péče. Kuchařová, Věra - Barvíková, Jana - Holub, Martin - Paloncyová, Jana - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna
Kvalifikované odhady pracovníků obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů počtů zprostředkování náhradní rodinné péče s ohledem na etnickou příslušnost dětí v roce 2018. PALONCOYVÁ, Jana - BARVÍKOVÁ, Jana
Zkušenosti obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů se zprostředkováním náhradní rodinné péče 2018. BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana
Využívání a fungování institutu svěřenectví do péče jiné osoby (svěřenectví) v praxi. HOZOVÁ, Leona - KYZLINKOVÁ, Renata

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT