Záznamy 1..10 z 48
pro vyhledávací výraz "A=GENDER"

Invalidita v ČR v mezinárodním srovnání. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Analýza rozdílů ve výši pracovních příjmů mužů a žen. Fischlová, Drahomíra
Dlouhodobá nezaměstnanost v mezinárodním srovnání 10 středoevropských tranzitivních zemích. Kux, Jaroslav
Stále dostávají nižší mzdy než muži. Fischlová, Drahomíra
The Gender Dimension of Social Security Reform in the Czech Republic. Kuchařová, Věra
Analýza rozdílu pracovních příjmů mužů a žen (mzdová diskriminace podle pohlaví). Fischlová, Drahomíra
Možnosti a bariéry prosazení žen a mužů v managementu. Šetření na personálních agenturách. Fischlová, Drahomíra
Vědecko-výzkumné aktivity doktorandů: Analýza rozdílu pracovních příjmů mužů a žen (mzdová diskriminace). Fischlová, Drahomíra
Stárnutí obyvatelstva České republiky podle pohlaví a genderu. Svobodová, Kamila
Gender v managementu: kvalitativní výzkum podmínek a nerovností v ČR. Fischlová, Drahomíra - Křížková, Alena - Dudová, Radka

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT