Záznamy 1..10 z 15
pro vyhledávací výraz "A=GYPSIES"

Fenomén sociálního vyloučení v kontextu české společnosti. Kotýnková, Magdalena
Romští asistenti a romští poradci: krok k řešení problémů romské komunity. Sirovátka, Tomáš - Hamar, Eleonóra
Zaměstnanost a materiální podmínky života Romů. Sirovátka, Tomáš
Exkluze Romů na trhu práce a šance na jejich inkluzi. Sirovátka, Tomáš
Romové na trhu práce a materiální podmínky jejich života.Role centrální úrovně při překonávání sociální exkluze Romů. Sirovátka, Tomáš
Hodnocení projektů zaměřených na snižování rizik sociálního vyloučení romské populace. Část I - Typologie projektů. Šimíková, Ivana - Navrátil, Pavel
Hodnocení programů zaměřených na snižování rizika sociálního vyloučení romské komunity. Šimíková, Ivana - Navrátil, Pavel - Winkler, Jiří
Romové: Sociální exkluze a inkluze. Mareš, Petr
Mechanismy sociálního vyčleňování romských komunit na lokální úrovni a nástroje integrace. Šimíková, Ivana; a kol. - Vašečka, Imrich
Konceptualizace výzkumu. Šimíková, Ivana

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT