Záznamy 1..10 z 14
pro vyhledávací výraz "A=HOMELESSNESS"

Lidé bez domova: jakou pomoc očekávají od sociální služby azylový dům? Havlíková, Jana
Očekávání bezdomovců od sociální služby "azylový dům" a úskalí jejich interpretace. Havlíková, Jana
Konsenzuální konference o bezdomovectví v ČR: příprava, průběh a výstupy. Sirovátka, Tomáš - Hradecký, Ilja
Vyhodnocení dostupných výzkumů a dat o bezdomovectví v ČR a návrhy postupů průběžného získávání klíčových dat. Kuchařová, Věra - Barvíková, Jana - Peychlová, Kristýna - Höhne, Sylva
Nová mezinárodní publikace o bezdomovectví. Peychlová, Kristýna
Velikost a struktura skupin osob bez domova a osob vyloučených z bydlení. Kuchařová, Věra - Janurová (Peychlová), Kristýna
Sčítání osob bez domova v České republice 2019: Kategorie bez střechy a vybrané kategorie bez bytu podle typologie ETHOS. NEŠPOROVÁ, Olga - HOLPUCH, Petr - JANUROVÁ, Kristýna - KUCHAŘOVÁ, Věra
Ekonomická aktivita, materiální situace a adaptace na chudobu vybraných skupin osob bez domova. HOLPUCH, Petr - NEŠPOROVÁ, Olga
Populace osob bez domova v České republice : Osoby přespávající venku, v noclehárnách, v azylových domech a v obecních ubytovnách. NEŠPOROVÁ, Olga - HOLPUCH, Petr
Pandemie covidu-19 a osoby bez domova. NEŠPOROVÁ, Olga

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT