Záznamy 1..10 z 32
pro vyhledávací výraz "A=HOUSING"

Sociálně ekonomické souvislosti rodinného chování mladé generace v České republice. Kuchařová, Věra - Tuček, Milan
Bydlení, státní dávky a jak dál. Průša, Ladislav
Možnosti zmírnění důsledků liberalizace nájemného. Průša, Ladislav
Domácnosti a rodiny podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů. Paloncyová, Jana
Počátek rodinného života s ohledem na bytovou situaci. Ettlerová, Sylva - Matějková, Barbora - Paloncyová, Jana - Mareš, Petr - Potočný, Tomáš
Mechanismy sociálního vylučování. Šimíková, Ivana
Sociální začleňování v České republice: evropská a česká agenda? Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej - Horáková, Markéta - Klimplová, Lenka - Rákoczyová, Miroslava - Winkler, Jiří
Přístup k bydlení sociálně ohrožených skupin obyvatel. Obadalová, Miroslava
Problém zvaný bezdomovství. Dokonč. Horáková, Milada
Komplexní analýzy sociálně ekonomických podmínek života ve stáří. : Závěrečná zpráva o výzkumu. Kuchařová, Věra

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT