Záznamy 1..10 z 11
pro vyhledávací výraz "A=HUMAN CAPITAL"

Úloha vzdělání a zdraví v ekonomickém rozvoji. Teoretická analýza a její aplikace v podmínkách ČR. Vychová, Helena - Mertl, Jan
Dlouhodobě nezaměstnaní absolventi škol a zkušenost sociální exkluze. Havlíková, Jana
Vazby vzdělání a zdraví v kontextu ekonomického rozvoje. Vychová, Helena - Mertl, Jan
Návrh mezinárodní komparace systému výcvikových a vzdělávacích programů. Horáková, Markéta - Horák, Pavel
Význam konceptu lidského kapitálu v ekonomické teorii v době ekonomické recese. Horáková, Markéta
Empirické zhodnocení významu lidského kapitálu v době ekonomické recese. Horáková, Markéta
Projection of human capital of the Czech Republic and its regions to 2050. Fiala, Tomáš - Langhamrová, Jitka - Průša, Ladislav
Zaměstnatelnost skupin ohrožených nezaměstnaností na současných trzích práce. Horáková, Markéta - Horák, Pavel
Zjišťování situace osob znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím konceptu zaměstnatelnosti. Horák, Pavel - Horáková, Markéta
Konference Lidský kapitál a investice do vzdělání: Teorie a praxe v návaznosti na Průmysl 4.0. Říhová, Lenka

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT