Záznamy 1..10 z 26
pro vyhledávací výraz "A=INCOME"

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - I.-II.(III.)Q 2000. Bulletin No. 15. Baštýř, Ivo - Kux, Jaroslav - Formanová, Jana
Základní aspekty pohybu výdělků v období vstupu České republiky do Evropské unie. : Průběžná zpráva - shrnutí analýz. Baštýř, Ivo - Vlach, Jan
Příjmová diferenciace rodin a domácností, vliv dávek státní sociální podpory na příjmy rodiny (vybrané souvislosti s natalitním chováním). Ettlerová, Sylva
Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) mužů a žen a modelování (prognózování) těchto rozdílů. Průběžná zpráva. Fischlová, Drahomíra
Efektivnost české sociální politiky. Sirovátka, Tomáš
The National Distribution of The Migration Potential in the Czech Republic. Fischlová, Drahomíra
Terénní šetření o sociálním a ekonomickém postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR 2006. : Analýza výsledků. Baštýř, Ivo - Brachtl, Miloš - Vlach, Jan
Příjmy a majetek. Höhne, Sylva
Gender v managementu. : Vyhodnocení analýz a návrhy na opatření z projektu Gender v managementu č. 1J046/05 - DP 1. Vlach, Jan - Šnajdrová, Zuzana - Kozelský, Tomáš - Musil, Jakub
Slabikář finanční gramotnosti. : Učebnice základních 7 modulů finanční gramotnosti. Kotíková, Jaromíra; a kol.

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT