Záznamy 1..10 z 14
pro vyhledávací výraz "A=INCOME OF HOUSEHOLDS"

Příjmová diferenciace rodin a domácností, vliv dávek státní sociální podpory na příjmy rodiny (vybrané souvislosti s natalitním chováním). Ettlerová, Sylva
Analýza příjmové nerovnosti domácností s využitím mikrocenzových souborů dat. Kotýnková, Magdalena
Vývoj systému dávek státní sociální podpory ve druhé polovině devadesátých let. Průša, Ladislav
Analýza vývoje systému sociální pomoci v 90.letech. Průša, Ladislav
Bydlení, státní dávky a jak dál. Průša, Ladislav
Sociální bydlení v našich podmínkách. Vavrečková, Jana
Percepce chudoby a sociální dostatečnosti českých domácností. Vavrečková, Jana
Česká rodina a sociální dávky. Sirovátka, Tomáš - Wildmannová, Mirka - Bubnová, Andrea
Využít databáze příjemců dávek sociální péče k monitorování chudoby. Sirovátka, Tomáš - Trbola, Robert
Vliv redistribuce v rámci sociální politiky na vztah mezi marginalizací na trhu práce a chudobou v ČR. Rákoczyová, Miroslava

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT