Záznamy 1..10 z 12
pro vyhledávací výraz "A=INCOMES"

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření. Kuchařová, Věra
Komplexní analýza sociálně ekonomických podmínek života ve stáří. Kuchařová, Věra
Chudoba, deprivace, sociální vyloučení: nezaměstnaní a pracující chudí. Mareš, Petr - Sirovátka, Tomáš
Osoby samostatně výdělečně činné v České republice. Průša, Ladislav - Vlach, Jan
Komplexní analýzy sociálně ekonomických podmínek života ve stáří. : Závěrečná zpráva o výzkumu. Kuchařová, Věra
Trendy v příjmech, vydáních a spotřebě domácností s nízkými příjmy a dětmi podle statistiky rodinných účtů v letech 2006 - 2009. Kofroň, Pavel
Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva: vývoj v letech 2008-2011. Sirovátka, Tomáš - Horáková, Markéta - Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel
Ekonomická situace a míra rizika sociálního vyloučení v domácnostech se seniory a osobami v předseniorském věku. Bareš, Pavel
Rodiny s dětmi v České republice: Sociodemografická struktura, finanční a materiální podmínky. Höhne, Sylva - Kuchařová, Věra - Paloncyová, Jana
Ekonomická situace a ohrožení sociálním vyloučením u obyvatel menších obcí v seniorském a předseniorském věku. Bareš, Pavel - Průša, Ladislav

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT