Záznamy 1..10 z 47
pro vyhledávací výraz "A=INSTITUTIONAL CARE"

Náklady na ústavní sociální péči a služby podporovaného a chráněného bydlení. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Sociální služby ve světle připravovaných reforem (1). Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Regionální analýza a koncepce zaměstnanosti, trhu práce a sociální péče. Kotíková, Jaromíra - Vlach, Jan - Průša, Ladislav
Podmínky poskytování ošetřovatelské péče v rezidenčních zařízeních vč. návrhu propojení systémů zdravotní a sociální péče. Průša, Ladislav - Misconiová, Blanka - Merhautová, Iva
Poskytování zdravotní péče v ústavech sociální péče. Průša, Ladislav
K problematice financování sociálních služeb. Průša, Ladislav
Zdravotní péče v sociálních ústavech. Průša, Ladislav
Výše nákladů v ústavech sociální péče v závislosti na typu zřizovatele. Průša, Ladislav
Obce, města a výdaje na sociální a zdravotní služby v roce 2001. Průša, Ladislav
Struktura neinvestičních výdajů v rezidenčních zařízeních v r.2001. Průša, Ladislav

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT