Záznamy 1..10 z 33
pro vyhledávací výraz "A=INTEGRATION"

Začlenění seniorů v sociální struktuře soudobé společnosti. Červenková, Anna - Kotýnková, Magdalena
K integraci neslyšících do většinové společnosti. Červenková, Anna
Cizinci v České republice a jejich integrace na trhu práce. Horáková, Milada
Hodnocení projektů zaměřených na snižování rizik sociálního vyloučení romské populace. Část I - Typologie projektů. Šimíková, Ivana - Navrátil, Pavel
Hodnocení programů zaměřených na snižování rizika sociálního vyloučení romské komunity. Šimíková, Ivana - Navrátil, Pavel - Winkler, Jiří
Sociální soudržnost české společnosti. Kotýnková, Magdalena
Current Immigration Debates in Europe: A Publication of the European Migration Dialogue. Czech Republic. Drbohlav, Dušan - Horáková, Milada - Jánská, Eva
The Aspect of Culture in the Social Inclusion of Ethnic Minorities. Final Report. Czech Republic. Horáková, Milada - Bareš, Pavel
Srovnání Národních akčních plánů sociálního začleňování v zemích EU a v České republice. Rákoczyová, Miroslava
Posílení sociálně vyloučených: sociální práce s komunitou. Kulhavý, Václav

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT