Záznamy 1..10 z 45
pro vyhledávací výraz "A=INTERNATIONAL"

Invalidita v ČR v mezinárodním srovnání. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Začlenění seniorů v sociální struktuře soudobé společnosti. Červenková, Anna - Kotýnková, Magdalena
Existenční minimum. Kotýnková, Magdalena
Dlouhodobá nezaměstnanost v mezinárodním srovnání. Kux, Jaroslav
Rodinná politika ve vybraných evropských zemích II. Matějková, Barbora - Paloncyová, Jana
Easterlinova teorie a vývoj plodnosti v západoevropských zemích, České republice, Maďarsku a Polsku. Pollnerová, Štěpánka
Analýza vývoje systému sociální pomoci v 90.letech. Průša, Ladislav
Transformace sociálních služeb ve světle poznatků mezinárodních komparací. Průša, Ladislav
K charakteru sociálních transferů rodinám s dětmi na počátku 3.tisíciletí. Průša, Ladislav
Rodinná politika v měnícím se kontextu. Sirovátka, Tomáš

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT