Záznamy 1..10 z 22
pro vyhledávací výraz "A=LABOUR DISCRIMINATION"

Aktuální otázky postavení žen v ČR. Kuchařová, Věra - Zamykalová, Lenka
Women and Employment. Kuchařová, Věra
Práce a zaměstnání - vliv na postavení žen ve společnosti. Kuchařová, Věra
Rodinná politika v měnícím se kontextu. Sirovátka, Tomáš
Rovnováha mezi rodinným životem a pracovní kariérou v kontextu ženské zaměstnanosti. Mezinárodní srovnávací studie. Valentová, Marie
Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) mužů a žen a pro modelování (prognózování) těchto rozdílů. Fischlová, Drahomíra
Gender discrimination in the Czech labour market. Vašková, Renata
Aktuální poznatky výzkumu z oblasti práce a sociálních věcí. Průša, Ladislav
Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů. Kuchařová, Věra - Ettlerová, Sylva - Nešporová, Olga - Svobodová, Kamila
Gender v managementu: kvalitativní výzkum podmínek a nerovností v ČR. Fischlová, Drahomíra - Křížková, Alena - Dudová, Radka

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT