Záznamy 1..10 z 251
pro vyhledávací výraz "A=LABOUR MARKET"

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - I.-II.(III.)Q 2000. Bulletin No. 15. Baštýř, Ivo - Kux, Jaroslav - Formanová, Jana
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2000 (I. Q 2001). Bulletin No. 16. Baštýř, Ivo - Kux, Jaroslav - Formanová, Jana - Papeš, Zdeněk
Odborná příprava zdravotně postižené mládeže a její uplatnění na trhu práce. Červenková, Anna - Kotíková, Jaromíra
Začlenění seniorů v sociální struktuře soudobé společnosti. Červenková, Anna - Kotýnková, Magdalena
Současný vývoj pracovních migrací a trh práce v České republice. Horáková, Milada
Nelegální zaměstnávání cizinců jako překážka v jejich žádoucí integraci na trhu práce. Část I. Metodické postupy užívané ke zkoumání fenoménu nelegální práce ve vybraných zemích. Horáková, Milada - Polívka, Milan - Pfeifer, Patrik
Nelegální zaměstnávání cizinců jako překážka v jejich žádoucí integraci na trhu práce. Část II. Výsledky empirického šetření na úřadech práce v České republice. Horáková, Milada - Polívka, Milan - Čerňanská, Danica - Rudolf, Vladimír
Zaměstnávání cizinců v České republice. Část I. Integrace cizinců na trhu práce v České republice. Horáková, Milada
Zaměstnávání cizinců v České republice. Část II. Závěrečná zpráva z empirického šetření. Horáková, Milada - Čerňanská, Danica
Zjištění možnosti kontinuálního sledování ukazatelů (znaků) míry integrace cizinců prostřednictvím trhu práce České republiky. Horáková, Milada - Krause, Danica - Polívka, Milan

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT