Záznamy 1..10 z 11
pro vyhledávací výraz "A=LONG TERM CARE"

Sociální politika. Integrovaná domácí sociálně zdravotní péče. Průša, Ladislav
Gender a poskytování péče starším osobám. Svobodová, Kamila
Gender a poskytování péče starším osobám (2.). Svobodová, Kamila
Vybavenost regionů vybranými typy sociálních služeb v ČR v r. 2005. Průša, Ladislav
Gender a poskytování péče starším osobám (3.). Svobodová, Kamila
Pracovněprávní ochrana občanů dlouhodobě pečujících o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Bičáková, Olga
Jak zajistit péči o potřebné. Lisá, Helena
Determinanty efektivního systému financování a poskytování dlouhodobé péče. Průša, Ladislav
K vybraným aspektům připravovaného systému dlouhodobé sociálně zdravotní péče. Průša, Ladislav
Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace. 1. vyd. Průša, Ladislav - Horecký, Jiří

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT