Záznamy 1..10 z 13
pro vyhledávací výraz "A=LONG TERM UNEMPLOYMENT"

Dlouhodobá nezaměstnanost v mezinárodním srovnání. Kux, Jaroslav
Příležitostná registrovaná práce pro dlouhodobě nezaměstnané. Průša, Ladislav
Dávky určené oficiálně chudým domácnostem a problémy s jejich distribucí. Vavrečková, Jana
Sociální ochrana oficiálně chudých domácností. Vavrečková, Jana
Měnící se trh práce: problémy a priority. Sirovátka, Tomáš
Český trh práce v druhé polovině devadesátých let. Sirovátka, Tomáš
Český trh práce ve druhé polovině 90. let. Sirovátka, Tomáš - Žižlavský, Martin
Sociálně-ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob z nízkopříjmových skupin obyvatelstva v produktivním věku. : Sv. 1. Shrnutí, závěry, doporučení. 2. Podrobná analýza. 3. Přílohy a prameny. Baštýř, Ivo; a kol.
Strategie dlouhodobě nezaměstnaných. : Souhrnná zpráva z výzkumu. Hora, Ondřej
Strategie dlouhodobě nezaměstnaných: vstupní analýza problému (původní, rozšířená verze). Hora, Ondřej

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT