Záznamy 1..10 z 20
pro vyhledávací výraz "A=LONG-TERM CARE"

Sociální služby ve světle připravovaných reforem (1). Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
K aktuálním otázkám sociální hospitalizace (2). Bruthansová, Daniela - Bruthans, Jan - Červenková, Anna
Sociální služby ve světle připravovaných reforem (2). Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Návrh nového způsobu financování sociálních služeb. Průša, Ladislav
Model efektivního financování a poskytování dlouhodobé péče. Průša, Ladislav
Long-Term Care Reform in CentralľEastern Europe: The Case of the Czech Republic. Barvíková, Jana - Österle, August
Obce a jejich participace při poskytování péče o seniory se sníženou soběstačností. Aktivní hráč, nebo přihlížející? Kubalčíková, Kateřina
Dostupnost a plánování služeb v obcích. Průša, Ladislav
Otázka ustavení rodinných pečujících jako cílové skupiny sociální práce. Hubíková, Olga
Peer Review on ĹGermanyĺs latest reforms of the long-term care systemĺ - Peer Country Comments Paper: Czech Republic. Havlíková, Jana

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT