Záznamy 1..10 z 12
pro vyhledávací výraz "A=LONG-TERM UNEMPLOYMENT"

Regionální analýza a koncepce zaměstnanosti, trhu práce a sociální péče. Kotíková, Jaromíra - Vlach, Jan - Průša, Ladislav
Dlouhodobá nezaměstnanost v mezinárodním srovnání 10 středoevropských tranzitivních zemích. Kux, Jaroslav
Diskuse: Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice ve světle mezinárodních srovnání. Kux, Jaroslav
Dlouhodobě nezaměstnaní - životní situace a strategie. Sirovátka, Tomáš - Mareš, Petr - Vyhlídal, Jiří
Nezaměstnanost a její vývoj. Vyhlídal, Jiří - Kotíková, Jaromíra
Vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti v ČR. Vyhlídal, Jiří
Skupiny ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. Horáková, Markéta
Unemployment, Labour Marginalisation and Deprivation. Mareš, Petr - Sirovátka, Tomáš
Uvedení do problematiky možného budoucího souběhu výdělečné činnosti a registrace na úřadě práce v ČR. Zmapování mezinárodních zkušeností. Doporučení. Kotíková, Jaromíra - Nekolová, Markéta
Labour market marginalisation and deprivation. Mareš, Petr - Sirovátka, Tomáš

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT