Záznamy 1..10 z 14
pro vyhledávací výraz "A=LOW INCOMES"

Sociální bydlení v našich podmínkách. Vavrečková, Jana
Sociální ochrana oficiálně chudých domácností. Vavrečková, Jana
Percepce chudoby a sociální dostatečnosti českých domácností. Vavrečková, Jana
Chudoba v České republice v datech (šetření sociální situace domácností). Dílčí studie projektu o možnostech monitorování chudoby v ČR. Mareš, Petr
Sociální souvislosti vstupu České republiky do Evropské unie. Kotýnková, Magdalena
Chudoba, deprivace, sociální vyloučení: nezaměstnaní a pracující chudí. Mareš, Petr - Sirovátka, Tomáš
Sociálně-ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob z nízkopříjmových skupin obyvatelstva v produktivním věku. : Sv. 1. Shrnutí, závěry, doporučení. 2. Podrobná analýza. 3. Přílohy a prameny. Baštýř, Ivo; a kol.
Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy z jednotlivých systémů zabezpečení : Část 1. Stanovení ekvivalentních příjmů domácností pro analýzu příjmové nerovnosti domácností a rozsahu chudoby. Kotýnková, Magdalena - Michalička, Ludvík - Severová, Simona
Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy z jednotlivých systémů zabezpečení : Část 3. Struktura příjmů domácností s nízkými příjmy. Kotýnková, Magdalena - Michalička, Ludvík - Severová, Simona
Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy z jednotlivých systémů zabezpečení : Část 4. Analýza výsledků terénního šetření sociálně potřebných domácností v České republice. Kotýnková, Magdalena - Michalička, Ludvík - Severová, Simona

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT