Záznamy 1..10 z 18
pro vyhledávací výraz "A=MARRIAGE"

Rodinná politika ve vybraných evropských zemích II. Matějková, Barbora - Paloncyová, Jana
Počátek rodinného života s ohledem na bytovou situaci. Ettlerová, Sylva - Matějková, Barbora - Paloncyová, Jana - Mareš, Petr - Potočný, Tomáš
Některé obsahové změny postojů k manželství a rodičovství. Kuchařová, Věra
Demografické změny. Kuchařová, Věra
Rozvodovost. Šťastná, Anna
Neúplné rodiny a rozvody manželství s dětmi. Šťastná, Anna
Postoje k manželství a rodičovství a reflexe změn podmínek pro rodičovství. Kuchařová, Věra
Postoje k rodině, manželství a rodičovství. Nešporová, Olga
Partnerství. Svobodová, Kamila
Czech Republic: A rapid transformation of fertility and family behaviour after the collapse of state socialism. Sobotka, Tomáš - Šťastná, Anna - Zeman, Kryštof - Hamplová, Dana - Kantorová, Vladimíra

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT