Záznamy 1..10 z 11
pro vyhledávací výraz "A=METHODS"

Metodika monitoringu základních charakteristik zahraniční migrace ve vztahu k sousednímu Německu a Rakousku v období vstupu ČR do EU. Průběžná zpráva. Vavrečková, Jana - Michalička, Ludvík
Monitorování chudoby v České republice. Úvodní studie. Sirovátka, Tomáš - Mareš, Petr - Večerník, Jiří - Zelený, Martin
Krizová intervence. Musil, Libor
Posouzení životní situace klienta - jak na to ! Musil, Libor - Navrátil, Pavel
Vypracování metody pro zjišťování pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením vzniklým po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. : Závěrečná zpráva projektu. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie
Další možnosti modelování úmrtnosti. Jeřábková, Věra - Mazouch, Petr
Spokojený zaměstnanec rovná se i spokojený klient. Kroupa, Aleš
Výzkum sociální práce v systémech sociální ochrany - metodologie a hlavní zjištění výzkumného projektu. Bareš, Pavel
Jak sbírat údaje o migrantech a jejich rodinách: možnosti, výhody a limity. Uherek, Zdeněk - Bareš, Pavel - Beranská, Veronika - Brouček, Stanislav - Horáková, Milada - Kissová, Blanka - Kubát, Jan - Schebelle, Danica
Směry hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. Říhová, Lenka

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT