Záznamy 1..10 z 20
pro vyhledávací výraz "A=MINIMUM WAGE"

Dávky určené oficiálně chudým domácnostem a problémy s jejich distribucí. Vavrečková, Jana
Vybrané aktuální problémy uplatňování minimální mzdy v ČR. Baštýř, Ivo
Porovnání úrovně, vývoje a postavení minimálních mezd a minimálních nákladů práce ve státech Evropské unie. Analýza statistických údajů. . Baštýř, Ivo
No increase in minimum wage planned for 2008. Novák, Ondřej
Sociálně-ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob z nízkopříjmových skupin obyvatelstva v produktivním věku. : Sv. 1. Shrnutí, závěry, doporučení. 2. Podrobná analýza. 3. Přílohy a prameny. Baštýř, Ivo; a kol.
Optimalizace úrovně a relací minimální mzdy v ČR : Průběžná zpráva. Chomátová, Ludmila
Minimální mzda jako opatření proti málo ohodnocené práci. Bičáková, Olga
Minimální mzda jako opatření proti málo ohodnocené práci. Bičáková, Olga
Mzdy. Kozelský, Tomáš
Utváření, vývoj a fungování minimální mzdy v České republice. Baštýř, Ivo

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT