Záznamy 1..10 z 14
pro vyhledávací výraz "A=MONITORING"

Metodika monitoringu základních charakteristik zahraniční migrace ve vztahu k sousednímu Německu a Rakousku v období vstupu ČR do EU. Průběžná zpráva. Vavrečková, Jana - Michalička, Ludvík
Monitorování chudoby v České republice. Úvodní studie. Sirovátka, Tomáš - Mareš, Petr - Večerník, Jiří - Zelený, Martin
Monitoring zahraniční pracovní migrace a jejích podmiňujících faktorů se zaměřením na česko-německé a česko-rakouské příhraničí. Vavrečková, Jana - Michalička, Ludvík - Severová, Simona
Monitoring kvalifikovaných pracovních míst inzerovaných v tisku, na určených webových portálech a vybraných českých nemocnicích. Bruthansová, Daniela; a kol. - Fischlová, Drahomíra
How to Govern and Evaluate Labour Market Policies. Czech Republic. Sirovátka, Tomáš
Sledování migračního pohybu českých občanů do států EU-15 s důrazem na země s otevřeným trhem práce pro české občany. Vavrečková, Jana
Migrační potenciál České republiky a mezinárodní migrace odborníků spojená s rizikem odchodu českých lékařů do zahraničí v souvislosti se vstupem ČR do EU. Vavrečková, Jana - Musil, Jakub - Bruthansová, Daniela
Monitoringkonzept zur Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und Migranten für europäische Regionen und seine Umsetzung im Kreis Offenbach. Schmid, Alfons - Larsen, Christa - Mathejczyk, Waldemar - Neisen, Vera - Musil, Jakub - Bittner, Marc - De Bruin, Peter
Výkon sociální správy. Průša, Ladislav
Information Systems about Regional Labour Markets in the Czech Republic Operated by the Czech Statistical Office. Baštýř, Ivo - Vavrečková, Jana

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT