Záznamy 1..10 z 23
pro vyhledávací výraz "A=NURSING CARE"

Podmínky poskytování ošetřovatelské péče v rezidenčních zařízeních vč. návrhu propojení systémů zdravotní a sociální péče. Průša, Ladislav - Misconiová, Blanka - Merhautová, Iva
Kultura poskytování osobních sociálních služeb: - případová studie pečovatelské služby. Zpráva z první fáze výzkumu. Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina - Musil, Libor
Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie Pečovatelské služby. Zpráva ze třetí fáze výzkumu. Hubíková, Olga - Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina
Standardy kvality a kultura sociálních služeb. Jaká napětí mezi politikou sociálních služeb a kulturou práce s klientem v domech na půl cesty mohou vznikat z hlediska kvality sociálních služeb? (závěrečná zpráva z případové studie). Hubíková, Olga - Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina
Jak překonat nesnáze při zavádění Standardů kvality v Domech na půli cesty a v Pečovatelské službě (Doporučení z výzkumu a odborných seminářů). Část II. Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga - Musil, Libor
Standardy kvality a sociální práce v sociálních službách. Musil, Libor
Návrh nového způsobu financování sociálních služeb. Průša, Ladislav
K situaci v sociálních službách před zavedením standardů kvality sociálních služeb. Musil, Libor - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina
Pracovní podmínky a dilemata pomáhajících pracovníků. Poznatky z výzkumu charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby. Musil, Libor - Nečasová, Mirka
Vybavenost regionů vybranými typy sociálních služeb v ČR v r. 2005. Průša, Ladislav

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT