Záznamy 1..10 z 38
pro vyhledávací výraz "A=PARENTHOOD"

Sociodemografická syntéza podmínek rodinného života v ČR. Ettlerová, Sylva - Kuchařová, Věra - Matějková, Barbora - Paloncyová, Jana
Některé obsahové změny postojů k manželství a rodičovství. Kuchařová, Věra
Rodina a rodičovství v křesťanství a islámu. Nešporová, Olga
Mikrosociální a individuální souvislosti rodičovství. Část 1. Šťastná, Anna
Rodina a rodičovství na prahu 21. století. Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna
Postoje k manželství a rodičovství a reflexe změn podmínek pro rodičovství. Kuchařová, Věra
Postoje k rodině, manželství a rodičovství. Nešporová, Olga
Postoje a zkušenosti s harmonizací rodiny a zaměstnání rodičů dětí předškolního a mladšího školního věku. Ettlerová, Sylva - Kuchařová, Věra - Matějková, Barbora - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna
Raná péče o děti mezi rodinou a státem. Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna
Rodinné chování mladé generace. Závěrečná zpráva z "Biografického výzkumu mladé generace 2002. Paloncyová, Jana

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT