Záznamy 1..10 z 14
pro vyhledávací výraz "A=QUALITY OF WORKING LIFE"

Subjektivní pocit zdraví a pracovní podmínky. Kroupa, Aleš - Hnilica, Karel - Vašková, Renata
Quality of working life in the Czech Republic. Vašková, Renata - Kroupa, Aleš
Gender differences in performance motivation. Vašková, Renata
Důležitost kariérního růstu a profesního rozvoje: dva vzájemně se vzdalující koncepty. Kyzlinková, Renata
Spokojenost zaměstnanců - manuál pro měření a vyhodnocení úrovně spokojenosti zaměstnanců. Kroupa, Aleš - Kyzlinková, Renata - Dokulilová, Lenka - Soukup, Tomáš
Measuring satisfaction with key elements of working life. Doleželová, Hana - Svobodová, Lenka
Kvalita pracovního života v sektoru strojírenství a v sektoru informačních technologií: případová studie. Hora, Ondřej
Creating longer, more fulfilling working lives: Employer practice in five European countries. Kyzlinková, Renata; ... [a i.] - Lehmann, Štěpánka
Čtvrtá průmyslová revoluce a koronavirová pandemie mění svět. VÍŠEK, Petr
Motivaci ovlivňuje očekávaná odměna a význam motivátorů. Kroupa, Aleš

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT