Záznamy 1..10 z 27
pro vyhledávací výraz ""A=RECONCILIATION OF FAMILY AND WORK LIFE""

Mikrosociální a individuální souvislosti rodičovství. Část 1. Šťastná, Anna
Životní styl rodin s otci na rodičovské dovolené. Nešporová, Olga
Muži na rodičovské dovolené - posun genderových rolí? Nešporová, Olga
Aspekty slučitelnosti rodiny a zaměstnání - dělba rolí v rodině a opatření ze strany zaměstnavatelů. Ettlerová, Sylva - Šťastná, Anna
Dostupnost služeb péče o děti předškolního věku. Ettlerová, Sylva
Kontext a problémy harmonizace rodiny a zaměstnání v České republice. Kuchařová, Věra
Gender v managementu. : Vyhodnocení analýz a návrhy na opatření z projektu Gender v managementu č. 1J046/05 - DP 1. Vlach, Jan - Šnajdrová, Zuzana - Kozelský, Tomáš - Musil, Jakub
Pracovní rytmus a stres při práci. Kroupa, Aleš
Práce a rodina. Kuchařová, Věra - Höhne, Sylva
Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT