Záznamy 1..10 z 45
pro vyhledávací výraz "A=REGIONS"

K problematice sociálních hospitalizací. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Bruthans, Jan
Regionální politika zaměstnanosti při strukturálních změnách. Hála, Jaroslav - Rudolf, Vladimír
Cizinci a trh práce v České republice. Horáková, Milada
Dlouhodobá nezaměstnanost v mezinárodním srovnání. Kux, Jaroslav
Transformace sociálních služeb ve světle poznatků mezinárodních komparací. Průša, Ladislav
Dopady dělení daní. Jahoda, Robert
Sčítání bezdomovců Praha 2004 - postup zpracování výsledků. Mikušková, Mária
Zhodnocení rozsahu, cílenosti a účinků programů aktivní politiky zaměstnanosti. Průběžná zpráva z výzkumného projektu äEfektivnost nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti". Sirovátka, Tomáš - Horáková, Markéta - Kulhavý, Václav - Rákoczyová, Miroslava
Vybrané aktuální problémy uplatňování minimální mzdy v ČR. Baštýř, Ivo
Nezaměstnanost osob se sluchovým postižením v kraji Středočeském a Olomouckém. Červenková, Anna - Kuda, Roman

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT