Záznamy 1..10 z 63
pro vyhledávací výraz "A=RESEARCH"

Náklady na ústavní sociální péči a služby podporovaného a chráněného bydlení. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
K aktuálním otázkám sociální hospitalizace (1). Bruthansová, Daniela - Bruthans, Jan - Červenková, Anna
Hodnocení programů zaměřených na snižování rizika sociálního vyloučení romské komunity. Šimíková, Ivana - Navrátil, Pavel - Winkler, Jiří
Analýza nepříspěvkových dob v ČR a doporučení pro jejich sledování a evidenci. Holub, Martin
Standardy kvality a sociální práce v sociálních službách. Musil, Libor
Zhodnocení rozsahu, cílenosti a účinků programů aktivní politiky zaměstnanosti. Průběžná zpráva z výzkumného projektu äEfektivnost nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti". Sirovátka, Tomáš - Horáková, Markéta - Kulhavý, Václav - Rákoczyová, Miroslava
K diskusi o hodnocení kvality sociálních služeb v Domech na půl cesty. Winkler, Jiří
K aktuálním otázkám sociální hospitalizace (2). Bruthansová, Daniela - Bruthans, Jan - Červenková, Anna
Living conditions and species of social exclusion of the Roma community in the Czech Republic. Šimíková, Ivana - Klíčová, Kateřina
Věkové normy v sociologické perspektivě. Vidovićová, Lucie - Gregorová, Eva

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT