Záznamy 1..10 z 17
pro vyhledávací výraz "A=SELF EMPLOYED"

Trendy v zahraničních pracovních migracích v České republice v letech 1995 - 2004. Horáková, Milada
Autonomy at work among self-employed people. Vašková, Renata
Osoby samostatně výdělečně činné - významná součást ekonomického života společnosti. Bruthansová, Daniela - Kotýnková, Magdalena
Employment and working conditions of migrant workers - Czech Republic. Horáková, Milada
Terénní šetření o sociálním a ekonomickém postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR 2006. : Analýza výsledků. Baštýř, Ivo - Brachtl, Miloš - Vlach, Jan
Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti II. : Sborník analýz sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti. Průša, Ladislav; a kol.
Osoby samostatně výdělečně činné v České republice. Průša, Ladislav - Vlach, Jan
Příspěvky zaměstnavatelům se zaměstnanci se zdravotním postižením. Bičáková, Olga
Mezinárodní srovnání vybraných dílčích prvků systému důchodového pojištění, které mají vliv na příjmy systému, na stanovení výše dávek a na výdaje včetně vztahu tohoto systému k systému nemocenského pojištění. Vylítová, Markéta; a kol. - Holub, Martin
Speciální systémy důchodového pojištění (zabezpečení, zaopatření). Vylítová, Markéta; a kol. - Holub, Martin

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT