Záznamy 1..10 z 12
pro vyhledávací výraz "A=SICKNESS INSURANCE"

Sociální politika v ekonomické praxi. Vychová, Helena
Mezinárodní srovnání vybraných dílčích prvků systému důchodového pojištění, které mají vliv na příjmy systému, na stanovení výše dávek a na výdaje včetně vztahu tohoto systému k systému nemocenského pojištění. Vylítová, Markéta; a kol. - Holub, Martin
Mezinárodní přehled stavu a reforem nemocenského pojištění v nových členských státech Evropské unie (EU - 10), Bulharsku a Rumunsku. Chvátalová, Iva
Historie vývoje sociálního a zdravotního pojištění na našem území. Holub, Martin
Mezinárodní přehled stavu a reforem nemocenského pojištění v členských státech Evropské unie a kandidátských zemích. Chvátalová, Iva
Historie vývoje sociálního a zdravotního pojištění na našem území (Dokončení). Holub, Martin
Sociální ochrana. Holub, Martin - Bareš, Pavel - Jahoda, Robert
Možnosti spojení invalidního pojištění s nemocenským. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Analýza možnosti oddělení invalidního pojištění od starobního pojištění včetně sociálně zdravotních aspektů vývoje invalidity. 1. vyd. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie
Jasná a srozumitelná pravidla politiky zaměstnanosti. Bičáková, Olga

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT