Záznamy 1..10 z 44
pro vyhledávací výraz "A=SOCIAL ASSISTANCE"

Aktuální problémy sociální hospitalizace v novém územněsprávním členění. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Sociální ochrana nízkopříjmových domácností starobních důchodců. Červenková, Anna - Kotýnková, Magdalena
Sociální rádce pro rodiny se sluchově postiženými dětmi. Červenková, Anna - Vrchotová, Jitka
Sociální služby ve světle připravovaných reforem (1). Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Regionální analýza a koncepce zaměstnanosti, trhu práce a sociální péče. Kotíková, Jaromíra - Vlach, Jan - Průša, Ladislav
Diferencovaná úroveň dávek sociální pomoci na Slovensku. Kotýnková, Magdalena
Existenční minimum. Kotýnková, Magdalena
Výkon sociální práce na pověřených obecních úřadech v podmínkách rostoucích nároků. Kuchařová, Věra
Opatření sociální politiky k problémovým typům rodin. Kuchařová, Věra - Broulíková, Jana
Zamyšlení nad hlavními principy dotační politiky MPSV v roce 2000. Průša, Ladislav

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT