Záznamy 1..10 z 12
pro vyhledávací výraz "A=SOCIAL ASSISTANCE BENEFITS"

Vývoj trhu práce a očekávané změny v systému sociální ochrany. Kotýnková, Magdalena
K transformaci dávek pro zdravotně postižené občany. Průša, Ladislav
Dávky sociální péče a povodně. Průša, Ladislav
Dávky sociální péče a povodně. Průša, Ladislav
Dávky určené oficiálně chudým domácnostem a problémy s jejich distribucí. Vavrečková, Jana
Příjemci dávek sociální péče z titulu sociální potřebnosti: jejich počty, struktura, příjmy (evidence z dat sociálních referátů) ) - Dílčí zpráva v rámci projektu äMonitorování chudobyô. Trbola, Robert - Sirovátka, Tomáš
Zneužívání versus nevyužívání sociálních dávek. Mareš, Petr
Income poverty and social assistance in the Czech Republic after 2000. Sirovátka, Tomáš
Sociálně-ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob z nízkopříjmových skupin obyvatelstva v produktivním věku. : Sv. 1. Shrnutí, závěry, doporučení. 2. Podrobná analýza. 3. Přílohy a prameny. Baštýř, Ivo; a kol.
Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy z jednotlivých systémů zabezpečení : Část 4. Analýza výsledků terénního šetření sociálně potřebných domácností v České republice. Kotýnková, Magdalena - Michalička, Ludvík - Severová, Simona

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT