Záznamy 1..10 z 16
pro vyhledávací výraz "A=SOCIAL CARE"

Sociální hospitalizace. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Holmerová, Iva
Jak překonat nesnáze při zavádění Standardů kvality v Domech na půli cesty a v Pečovatelské službě (Doporučení z výzkumu a odborných seminářů). Část I. Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga - Musil, Libor
Přístupy k hodnocení efektivnosti sociálních služeb v národním hospodářství - syntéza teoretických východisek a konceptů. Mertl, Jan
Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Nešporová, Olga - Svobodová, Kamila - Vidovićová, Lucie
Otázky financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v rezidenčních zařízeních sociální péče. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Jeřábková, Věra
Nová klasifikace nemoci a zdraví. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Jeřábková, Věra
K některým změnám v zákoně o sociálních službách. Bičáková, Olga
Zdravotně-sociální péče o seniory v České republice. Jeřábková, Věra
Model efektivního financování a poskytování dlouhodobé péče. Průša, Ladislav
The Regulatory Trajectory and Current Organisational Framework of Social Services and Social Care in the Czech Republic; COST Action IS1102- Social services, welfare state and places, Working Paper No. 5. Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT