Záznamy 1..10 z 17
pro vyhledávací výraz "A=SOCIAL COHESION"

Podpora sociální soudržnosti v EU. Kotýnková, Magdalena
Opinions of Czechs about the Czech Welfare State. Sirovátka, Tomáš
Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. Potůček, Martin; a kol.. - Horáková, Milada; - (okruh spolupracujících odborníků)
Ekonomicky aktivní a neaktivní. Kuchařová, Věra
Generace a životní cyklus. Kuchařová, Věra
Sociální soudržnost české společnosti. Kotýnková, Magdalena
Sociálně-ekonomické souvislosti vývoje zaměstnanosti v počátečním období členství v ČR v EU. Kotíková, Jaromíra - Karpíšek, Zdeněk - Kotýnková, Magdalena - Krause, Danica - Vlach, Jan
Sociální souvislosti vstupu České republiky do Evropské unie. Kotýnková, Magdalena
Hledání sociální politiky EU. Kotýnková, Magdalena
Integrace zdravotně postižených na pracovní trh. Rákoczyová, Miroslava

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT