Záznamy 1..10 z 95
pro vyhledávací výraz "A=SOCIAL EXCLUSION"

Národní akční plány boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení členských zemí Evropské unie. Kotýnková, Magdalena - Laňka, Štěpán
Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního. Svazek 4: Národní akční plány boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení členských zemí Evropské unie. Sekundární analýza. Kotýnková, Magdalena - Laňka, Štěpán
Fenomén sociálního vyloučení v kontextu české společnosti. Kotýnková, Magdalena
Národní akční plány boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Kotýnková, Magdalena
Existenční minimum. Kotýnková, Magdalena
Boj proti sociálnímu vyloučení - nový prvek v politice zemí EU. Průša, Ladislav
Zaměstnanost a materiální podmínky života Romů. Sirovátka, Tomáš
Exkluze Romů na trhu práce a šance na jejich inkluzi. Sirovátka, Tomáš
Romové na trhu práce a materiální podmínky jejich života.Role centrální úrovně při překonávání sociální exkluze Romů. Sirovátka, Tomáš
Vliv redistribuce v rámci sociální politiky na vztah mezi marginalizací na trhu práce a chudobou v ČR. Rákoczyová, Miroslava

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT