Záznamy 1..10 z 31
pro vyhledávací výraz "A=SOCIAL INCLUSION"

Přínosy veřejně prospěšných prací k sociálnímu začlenění a k získání zaměstnání. Sirovátka, Tomáš - Rákoczyová, Miroslava
Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. Sirovátka, Tomáš; (ed.)
Romové: Sociální exkluze a inkluze. Mareš, Petr
Zmírňování chudoby a sociálního vyloučení jako předpoklad pro zvýšení kvality života. Kotýnková, Magdalena
Sociální exkluze. Sirovátka, Tomáš - Mareš, Petr
The challenge of social inclusion: Minorities and marginalised groups in Czech society. Sirovátka, Tomáš; et al.
Social exclusion and social inclusion: the Czech perspective. Mareš, Petr
The policy of labour market and social inclusion. Sirovátka, Tomáš
Sociální vyloučení a sociální politika. Sirovátka, Tomáš; ed.
Sociální exkluze, sociální inkluze a sociální koheze: diskurs a realita. Mareš, Petr

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT